โรงเรียนท่าอิฐศึกษา

สมัครเรียน

วันที่ 12 ก.ค. 2563

ทางโรงเรียนยังไม่ได้เปิดการสมัคทางเว็บไซต์

ให้ติดต่อซื้อใบสมัคได้ที่โรงเรียนท่าอิฐศึกษา


 

                   ติดต่อได้ที่โรงเรียนท่าอิฐ โทรศัพท์ : 02-961-1217  ในเวลาทำการ....................

 

                  นักเรียนท่านใดไม่มีรายชื่อผลการสอบ ให้ติดต่อได้ที่โรงเรียนท่าอิฐ ทำการสอบรอบสอง
โทรศัพท์ : 02-961-1217  ในเวลาทำการ

สมัครเรียนผ่านเว็บไซต์

ชื่อ-สกุลผู้สมัคร :
ชื่อ-สกุลผู้ปกครอง :
ที่อยู่ :
อีเมล์ :
เบอร์โทรศัพท์ :
ชื่อโรงเรียนเดิม :
วุฒิการศึกษาเดิม :
ผู้แนะนำ :
หมายเหตุ :
ตรวจสอบ :
* กรุณากรอกตัวอักษรตามรูปข้างบน