ประชาสัมพันธ์สำคัญถึงบรรดาคณะครูประจำวิชา ระดับชั้นม 6

วันที่ 19 ธ.ค. 2561
ผู้เข้าชม : 328


ระชาสัมพันธ์สำคัญถึงบรรดาคณะครูประจำวิชา ระดับชั้นม 6 ทุกท่าน ให้ได้รับทราบว่า นักเรียนม 6 จะจัดสอบปลายภาคเรียนที่ 2/61
ระหว่างวันที่ 11-15 กุมภาพันธ์ 62 
ทั้งนี้เพื่อปฏิบัติตามคำสั่งของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ที่กำหนดให้ทุกโรงเรียนจัดสอบปลายภาคเรียนที่ 2/61 ให้แล้วเสร็จก่อนวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 62

ข่าวอื่นๆที่เกี่ยวข้อง