รบกวนให้คุณครูประจำชั้นรวบรวมสำเนาทะเบียนของนักเรียนในห้องของท่าน มาส่งที่ห้องพยาบาล

วันที่ 30 พ.ค. 2561
ผู้เข้าชม : 464รบกวนให้คุณครูประจำชั้นรวบรวมสำเนาทะเบียนของนักเรียนในห้องของท่าน มาส่งที่ห้องพยาบาล

งานสุขภาพและอนามัย   ขออนุญาตแจ้งความคืบหน้าการเก็บสำเนาบัตรประชาชนนักเรียน โดยห้องที่ยังไม่ได้ส่งสำเนาทะเบียนบ้าน  มีดังต่อไปนี้
***  ปีการศึกษา2561  ชั้นม.1และม.4  ทุกห้องเรียน รวมทั้งนักเรียนที่เข้าใหม่ในชั้น ม.2,ม.3,ม.5และม.6
***  ปีการศึกษา2560 (ปีที่แล้ว)
ชั้นม.ต้น   ม.2/3,ม.2/6และ ม.2/7
ชั้นม.ปลาย   ม. 5/1,ม.5/2และม.5/6
รบกวนให้คุณครูประจำชั้นรวบรวมสำเนาทะเบียนของนักเรียนในห้องของท่าน มาส่งที่ห้องพยาบาล
โดยจะมีกล่องรับสำเนาทะเบียนบ้านไว้ให้ท่าน เพื่อทางงานอนามัยจะส่งให้กับทางรพ.สต.ท่าอิฐ ต่อไป
 
ข่าวอื่นๆที่เกี่ยวข้อง