โรงเรียนจะให้บริการถ่ายรูป นักเรียน ราคาโหลละ 60 บาท

วันที่ 22 ม.ค. 2561
ผู้เข้าชม : 1150
เรียนคณะครูประจำชั้น ป.6 ม.3 ม.6 


ให้แจ้งกับนักเรียน ให้ได้ทราบว่า

โรงเรียนจะให้บริการถ่ายรูป นักเรียน ราคาโหลละ 60 บาท

หากนักเรียนมีความประสงค์จะถ่ายรูป ให้ นำเงินมาชำระที่ครูประจำชั้น ในวันจันทร์ที่ 22 มกราคม 2561
และใคร่ขอความร่วมมือ

ให้ครูประจำชั้นรวบรวมและ เช็ครายชื่อส่งที่ธุรการ

ข่าวอื่นๆที่เกี่ยวข้อง