โรงเรียนท่าอิฐศึกษา

การจัดทำ ต2ก ,สถิติ และภาระงานประจำชั้น

วันที่ 23 มิ.ย. 2560
ผู้เข้าชม : 1591
เรียนครูประจำชั้นทุกท่าน
ขอให้ครูประจำชั้นที่รับผิดชอบในการทำ ต2ก ,สถิติ และภาระงานประจำชั้น จัดทำเดือนพฤษภาคม และมิถุนายน ส่งภายในวันพุธที่ 5 กรกฎาคม 2560 (เดือนพฤษภาคม 13วันและเดือนมิถุนายน 17 วัน)

ข่าวอื่นๆที่เกี่ยวข้อง