เรียนครูประจำชั้นส่งข้อมูลนักเรียนทึ่มีภาวะพิการ ภายใน 24พ.ค.60

วันที่ 20 พ.ค. 2560
ผู้เข้าชม : 1128
เรียนครูประจำชั้นทุกท่าน
รบกวนสำรวจนักเรียนห้องของท่านว่านักเรียนคนใดมีภาวะพิการ พิการทางใด และมีบัตรผู้พิการหรือไม่ 
-พิการทางการเห็น
-พิการทางการได้ยิน
-พิการทางสติปัญญา
-พิการทางร่างกาย
-พิการทางการเรียนรู้
-พิการทางการพูด
-พิการทางพฤติกรรม
-ออทิสติก
-พิการซ้อน
***ส่งข้อมูลภายในวันพุธที่24พฤษภาคม2560
ที่ห้องพยาบาล เพื่อทำการสรุปข้อมูลและส่งต่อผู้ที่เกี่ยวข้องต่อไป
ข่าวอื่นๆที่เกี่ยวข้อง