ประกาศส่วนงานหอพักนักเรียนชาย เรื่อง ตู้เสื้อผ้านักเรียน

วันที่ 26 เม.ย. 2562
ผู้เข้าชม : 212

ประกาศส่วนงานหอพักนักเรียนชาย ♦️

เรื่อง ตู้เสื้อผ้านักเรียน
นักเรียนหอพักใหม่ประจำปีการศึกษา 2562 สามารถสั่งซื้อตู้จากทางส่วนงานหอพักได้ในวันที่ลงทะเบียนเข้าหอพัก หรือถ้าจะนำมาเองขอความกรุณาให้นำมาตรงตามขนาดที่ทางหอพักกำหนดเท่านั้น คือ

ความกว้างไม่เกิน 100 เซนติเมตร
ความลึกไม่เกิน 45 เซนติเมตร
ความสูงไม่เกิน 122 เซนติเมตร

โดยย้ำว่า ขนาดตู้ต้องไม่เกินขนาดดังกล่าวที่แจ้งไว้เพราะจะมีผลกระทบกับการจัดห้องนอน และหอพักไม่อนุญาติให้นักเรียน นำชั้นเสื้อผ้าพลาสติก ตู้เสื้อที่เป็นผ้า กล่องพลาสติกต่างๆ มาในหอพักเด็ดขาด

จึงประกาศมาให้ทราบโดยทั่วกัน 
26/4/62

ปล. - หอพักนักเรียนหญิงที่ต้องการสั่งซื้อตู้สามารถแจ้งความจำนงกับครูผู้ดูแลหอพักหญิงได้เลย

 

เรื่องตู้หอพักน่ะครับ สั่งซื้อกับทางหอพักได้เลยครับ ถ้าท่านใดจะนำมาเอง เน้นว่า ขนาดตู้ต้องไม่เกินที่ระบุไว้เท่านั้น ย้ำว่าต้องขนาดที่ระบุเท่านั้นน่ะครับ เพราะมีผลกับการจัดรูปแบบห้องครับ

ข่าวอื่นๆที่เกี่ยวข้อง