ขอเชิญเข้าร่วมกิจกรรม "ค่ายอบรมบุคลิกภาพ"

วันที่ 12 ก.ค. 2560
ผู้เข้าชม : 1160

ขอเชิญเพื่อนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย

เข้าร่วมกิจกรรม "ค่ายอบรมบุคลิกภาพ"

วันที่ 4-6 สิงหาคมนี้ ณ โรงเรียนท่าอิฐศึกษา 

สำหรับคนที่สนใจ ติดต่อรับใบสมัครได้ที่ ห้อง ม.5/3 5/

ข่าวอื่นๆที่เกี่ยวข้อง