เรื่องการรับสมัครนักเรียนใหม่ ปีการศึกษา 2563

วันที่ 15 พ.ย. 2562
ผู้เข้าชม : 735

ประกาศ
เรื่องการรับสมัครนักเรียนใหม่ ปีการศึกษา 2563
                  --------------------------

           โรงเรียนท่าอิฐศึกษาเปิดจำหน่ายใบสมัครพร้อมยื่นใบสมัครได้ตั้งแต่วันที่ 6พฤศจิกายน 2562 เป็นต้นไป โดยมีกำหนดการดังนี้
ม.1 (รอบแรก)รับนักเรียนชาย,หญิง 320 คนจำนวน 8 ห้องเรียน
          สอบข้อเขียนและอ่านอัลกุรอ่าน               วันเสาร์ที่ 25 มกราคม 2563
          รายงานตัวเข้าสอบ                                 เวลา  08.00   น.
          ประกาศผลสอบทางเว็ปไซต์โรงเรียน         วันพุธที่ 5กุมภาพันธ์ 2563         
ม.1 (รอบสอง หากรอบแรกยังไม่เต็ม)                    
                             สอบข้อเขียนและอ่านอัลกุรอ่าน               วันเสาร์ที่ 14 มีนาคม 2563
                              รายงานตัวเข้าสอบ                                 เวลา  08.00   น.
                             ประกาศผลสอบทางเว็ปไซต์โรงเรียน         วันพุธที่ 18 มีนาคม 2563         
 
ม.4 (รอบแรก)   รับนักเรียนชาย,หญิง 250 คน จำนวน 7 ห้องเรียน
สายวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ , สายศิลป์-ภาษา ,สายศิลป์-ทั่วไป                                   
           สอบข้อเขียนและอ่านอัลกุรอ่าน                  วันเสาร์ที่ 25 มกราคม 2563     
          รายงานตัวเข้าสอบ                                      เวลา  08.00   น.
           ประกาศผลสอบพร้อมแผนการเรียน             วันพุธที่   5  กุมภาพันธ์ 2563
ม.4 (รอบสองหากรอบแรกยังไม่เต็ม)           
         สอบข้อเขียนและอ่านอัลกุรอ่าน                                      วันเสาร์ที่ 14 มีนาคม 2563
         รายงานตัวเข้าสอบ                                                         เวลา  08.00   น.
         ประกาศผลสอบพร้อมแผนการเรียน                               วันพุธที่ 18 มีนาคม 2563                                                              
 
ประกาศจัดห้องเรียน ม.1,ม.4วันศุกร์ที่ 1พฤษภาคม 2563        
                  
จึงประกาศมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน       

   
ข่าวอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
นักเรียนท่านใดไม่มีรายชื่อผลการสอบ ให้ติดต่อได้ที่โรงเรียนท่าอิฐ ทำการสอบรอบสอง โทรศัพท์ : 02-961-1217 ในเวลาทำการ ดาวน์โหลดไฟล์แนบ กด > ผลสอบรอบที่1 ม.1และม.4
พี่น้องท่านใดสนใจ ร่วมรับประทานอาหารโต๊ะจีนมุสลิมการกุศล ซึ่งปี้นี้มีจำนวนจำกัด ในราคาโต๊ะละ 3,000 บาท (10 ท่าน) สามารถติดต่อสำรองบัตรโต๊ะจีนได้ที่ โรงเรียนท่าอิฐศึกษา หรือ บรรดาคณะครูของท่าอิฐศึกษาได้ทุกท่าน หรือที่เบอร์ติดต่อ 02-9611467