ประกาศวันหยุดเนื่องในวันอีดิลอัดฮา

วันที่ 09 ส.ค. 2562
ผู้เข้าชม : 72

หยุดตั้้งแต่วัน เสาร์ ที่ 10- สิงหาคม ที่13 สิงหาคม 2562

เปิดเรียนตามปกติ  วันพุธที่ 14 สิงหาคม 2562


ข่าวอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
พี่น้องท่านใดสนใจ ร่วมรับประทานอาหารโต๊ะจีนมุสลิมการกุศล ซึ่งปี้นี้มีจำนวนจำกัด ในราคาโต๊ะละ 3,000 บาท (10 ท่าน) สามารถติดต่อสำรองบัตรโต๊ะจีนได้ที่ โรงเรียนท่าอิฐศึกษา หรือ บรรดาคณะครูของท่าอิฐศึกษาได้ทุกท่าน หรือที่เบอร์ติดต่อ 02-9611467