ยินดีกับ นักเรียนท่าอิฐศึกษา อีกหนึ่งคน ซึ่งได้รับทุนจากมาดีนะห์

วันที่ 06 ส.ค. 2562
ผู้เข้าชม : 46

ยินดีกับ นักเรียนท่าอิฐศึกษา อีกหนึ่งคน ซึ่งได้รับทุนจากมหาลัยอิสลาม มาดีนะห์
เป็นนักเรียนที่จบ ม.6 โรงเรียนท่าอิฐศึกษา
นาย ชารีฟ    ประหยัดทรัพย์  

ข่าวอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
พี่น้องท่านใดสนใจ ร่วมรับประทานอาหารโต๊ะจีนมุสลิมการกุศล ซึ่งปี้นี้มีจำนวนจำกัด ในราคาโต๊ะละ 3,000 บาท (10 ท่าน) สามารถติดต่อสำรองบัตรโต๊ะจีนได้ที่ โรงเรียนท่าอิฐศึกษา หรือ บรรดาคณะครูของท่าอิฐศึกษาได้ทุกท่าน หรือที่เบอร์ติดต่อ 02-9611467