รับรางวัลชมเชยจากชื่อผลงาน '' เนเจอร์ โอต์ กูตูร์ 2019

วันที่ 26 มิ.ย. 2562
ผู้เข้าชม : 47

 กดดูภาพเพิ่มเติม

 

รับรางวัลชมเชยจากชื่อผลงาน '' เนเจอร์ โอต์ กูตูร์ 2019 

             เมื่อวันที่ 21 มิถุนายน 2562 กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะโรงเรียนท่าอิฐศึกษา ได้เข้าร่วมกิจกรรม โครงการสร้างจิตสำนึกด้านอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมท้องถิ่น ประจำปี 2562 จัดโดยเทศบาลนครนนทบุรี โดยได้เข้าร่วมส่งผลงานประกวดในสาขา เครื่องแต่งกายจากวัสดุเหลือใช้ 2 ทีมระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ในชื่อผลงาน '' จิปาถะ '' จากนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 '' เนเจอร์ โอต์ กูตูร์ 2019 '' จากนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนท่าอิฐศึกษา ได้รับรางวัลชมเชย ( อันดับ 4 ) จากชื่อผลงาน '' เนเจอร์ โอต์ กูตูร์ 2019 โดยแนวคิดมาจากรูปแบบเสื้อผ้าชั้นสูงของชาวฝรั่งเศส ใช้วัสดุจากสิ่งของที่เหลือใช้ เป็นวัสดุในการสร้างสรรค์ โดยสื่อสารในเรื่องของ อากาศบนโลก เป็นสาระหลักสำคัญหลักในการนำเสนอผ่านเครื่องแต่งกายดังกล่าว รับเกียรติบัตร และ เงินรางวัลจาก นาย ธนพงศ์ ธนเดชากุล รองนายกเทศมนตรีนครนนทบุรี โดยมีอาจารย์สุรศักดิ์ วงศ์พราหมณ์หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะโรงเรียนท่าอิฐศึกษาเป็นอาจารย์ที่ปรึกษาและควบคุมดูแลทีมนักเรียนที่เข้าร่วมในกิจกรรมดังกล่าว
 

ข่าวอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
พี่น้องท่านใดสนใจ ร่วมรับประทานอาหารโต๊ะจีนมุสลิมการกุศล ซึ่งปี้นี้มีจำนวนจำกัด ในราคาโต๊ะละ 3,000 บาท (10 ท่าน) สามารถติดต่อสำรองบัตรโต๊ะจีนได้ที่ โรงเรียนท่าอิฐศึกษา หรือ บรรดาคณะครูของท่าอิฐศึกษาได้ทุกท่าน หรือที่เบอร์ติดต่อ 02-9611467