กำหนดการปฐมนิเทศ/ประชุมผู้ปกครอง นักเรียนใหม่และเก่า

วันที่ 24 เม.ย. 2562
ผู้เข้าชม : 189กำหนดการปฐมนิเทศ/ประชุมผู้ปกครองนักเรียนใหม่ ป.1, ม.1,ม.4
 พฤหัสบดี ที่ 2 พฤษภาคม 2562

เวลา กิจกรรม สถานที่ ผู้รับผิดชอบ
08.00 – 08.30 น. ลงทะเบียนผู้ปกครอง หน้าหอประชุมฯ ฝ่ายทะเบียน+ครูประจำชั้น
08.30 – 09.00 น. พิธีเปิดการปฐมนิเทศ
-อัญเชิญฟาติฮะห์พร้อมเพรียงกัน
-ผู้อำนวยการกล่าวต้อนรับและ
  เปิดการปฐมนิเทศ
เวที ฝ่ายกิจกรรม/พิธีการ
09.00-10.00 น. -เสวนา “บ้าน โรงเรียน ความร่วมมือทวิภาคีเพื่อร่วมสร้างเด็กดี เด็กเก่ง"
โดย อ.อิมรอน เสมสายัณห์ ,
        อ.ไพรัช ผนิศวรนันท์
        อ.ไอยุป เจริญสุข ,
        อ.อัดนาน เชื้อผู้ดี
- ตอบข้อซักถาม
-ดุอาปิดการปฐมนิเทศ/ประชุมผู้ปกครองนักเรียนใหม่ ป.1, ม.1,ม.4
เวที ครูมุฮัมมัด มะหะหมัด
10.00– 15.30น. -รับชำระค่าหนังสือเรียน – จ่ายหนังสือ
-จำหน่ายเครื่องแบบ อุปกรณ์
-ตรวจสอบรายชื่อขึ้นรถรับส่งนักเรียน
- ชำระค่าโครงการระดมทรัพยากรฯ
-อาคารอีซา
- ร้านสวัสดิการ
-ลานแอดเวนเจอร์
-จุดบริการของ  
   ธนาคาร¯
- งานเอกสารวิชาการ
- ร้านสวัสดิการ
- งานรับส่งนักเรียน
-งานธุรการ-การเงิน
หมายเหตุ :   - ป.1 จัดปฐมนิเทศ ที่ อาคารประถม
                  -หนังสือและเครื่องแบบเปิดจำหน่ายทั้งสองวัน
 
 
 

กำหนดการพบผู้ปกครองนักเรียน ป.2-ป.6 , ม.2,ม.3,ม.5,ม.6
 ศุกร์ ที่ 3 พฤษภาคม 2562

เวลา กิจกรรม สถานที่ ผู้รับผิดชอบ
08.00 – 11.30 น. -ลงทะเบียนผู้ปกครอง
-ผู้ปกครองพบครูประจำชั้น/รับสมุดพก
-มอบตัว
 
-ห้องประจำชั้น
 
 
 
- งานธุรการ-การเงิน
-ฝ่ายทะเบียน+ครูประจำชั้น
08.30– 15.30น. -รับชำระค่าหนังสือเรียน – จ่ายหนังสือ
-จำหน่ายเครื่องแบบ อุปกรณ์
- ชำระค่าโครงการระดมทรัพยากรฯ
-ติดต่อผ่อนผันชำระค่าโครงการระดมทรัพยากรฯ
-อาคารอีซา
- ร้านสวัสดิการ
-จุดบริการของธนาคาร¯
-ห้องธุรการ
- งานเอกสารวิชาการ
- ร้านสวัสดิการงานธุรการ-การเงินงานธุรการ-การเงิน
หมายเหตุ :   หนังสือและเครื่องแบบเปิดจำหน่ายทั้งสองวัน


 

ข่าวอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
พี่น้องท่านใดสนใจ ร่วมรับประทานอาหารโต๊ะจีนมุสลิมการกุศล ซึ่งปี้นี้มีจำนวนจำกัด ในราคาโต๊ะละ 3,000 บาท (10 ท่าน) สามารถติดต่อสำรองบัตรโต๊ะจีนได้ที่ โรงเรียนท่าอิฐศึกษา หรือ บรรดาคณะครูของท่าอิฐศึกษาได้ทุกท่าน หรือที่เบอร์ติดต่อ 02-9611467