คณะครูโรงเรียนท่าอิฐศึกษา เดินทางไปศึกษาดูงานที่ กฟผ. พระราม 7

วันที่ 03 เม.ย. 2562
ผู้เข้าชม : 103


คณะครูโรงเรียนท่าอิฐศึกษา เดินทางไปศึกษาดูงานที่ กฟผ. พระราม 7
ดูวีดีโอเพิ่มมเติม

ข่าวอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
พี่น้องท่านใดสนใจ ร่วมรับประทานอาหารโต๊ะจีนมุสลิมการกุศล ซึ่งปี้นี้มีจำนวนจำกัด ในราคาโต๊ะละ 3,000 บาท (10 ท่าน) สามารถติดต่อสำรองบัตรโต๊ะจีนได้ที่ โรงเรียนท่าอิฐศึกษา หรือ บรรดาคณะครูของท่าอิฐศึกษาได้ทุกท่าน หรือที่เบอร์ติดต่อ 02-9611467