ประกาศร้านค้าสวัสดิการโรงเรียน เพื่อให้เกิดความสะดวกและลดความแออัดในช่วงใกล้เปิดภาคเรียน

วันที่ 21 ก.พ. 2562
ผู้เข้าชม : 101
 
 

 


ประกาศ


 
ร้านค้าสวัสดิการโรงเรียน

เพื่อให้เกิดความสะดวกและลดความแออัดในช่วงใกล้เปิดภาคเรียน  

ร้านค้าสวัสดิการโรงเรียนท่าอิฐศึกษาเปิดให้บริการทุกวันทำการของโรงเรียน     

ผู้ปกครอง/นักเรียนสามารถซื้อเครื่องแบบและอุปกรณ์การเรียนต่างๆ ได้ทุกวัน 

จนถึงวันปิดทำการ (ต้นเดือนเมษายน) 

และร้านค้าสวัสดิการฯ

จะเปิดให้บริการอีกครั้งหนึ่งในวัน
จันทร์ที่ 22 เมษายน 2562  (ไม่เว้นวันหยุดราชการ)

สำหรับผู้ปกครอง/นักเรียนที่ร้านค้าสวัสดิการฯไม่มีเครื่องแบบขนาดที่ต้องการจำหน่ายให้  

ทางร้านฯจะเปิดบริการรับสั่งตัดตามขนาดที่ต้องการ  ในวันจันทร์ที่ 29 เมษายน 2562

จึงประกาศมาให้ทราบโดยทั่วกัน

20 กุมภาพันธ์ 2562

ข่าวอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
พี่น้องท่านใดสนใจ ร่วมรับประทานอาหารโต๊ะจีนมุสลิมการกุศล ซึ่งปี้นี้มีจำนวนจำกัด ในราคาโต๊ะละ 3,000 บาท (10 ท่าน) สามารถติดต่อสำรองบัตรโต๊ะจีนได้ที่ โรงเรียนท่าอิฐศึกษา หรือ บรรดาคณะครูของท่าอิฐศึกษาได้ทุกท่าน หรือที่เบอร์ติดต่อ 02-9611467