ผ่านมาได้คะแนน 100 เต็มสอบไอเน็ต(I-NET)ปีการศึกษา 2561

วันที่ 20 ก.พ. 2562
ผู้เข้าชม : 89

ขอแสดงความยินดี
กับนักเรียน
โรงเรียนท่าอิฐศึกษาที่ทำคะแนนสอบไอเน็ต(I-NET)ปีการศึกษา 2561
ท่ีผ่านมาได้คะแนน 100 เต็ม
ในรายวิชาภาษาอาหรับระตับอิ
สลามศึกษาตอนต้นและวิชาอากีดะห์ระดับอิสลามศึกษาตอนกลา

ข่าวอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
พี่น้องท่านใดสนใจ ร่วมรับประทานอาหารโต๊ะจีนมุสลิมการกุศล ซึ่งปี้นี้มีจำนวนจำกัด ในราคาโต๊ะละ 3,000 บาท (10 ท่าน) สามารถติดต่อสำรองบัตรโต๊ะจีนได้ที่ โรงเรียนท่าอิฐศึกษา หรือ บรรดาคณะครูของท่าอิฐศึกษาได้ทุกท่าน หรือที่เบอร์ติดต่อ 02-9611467