แจ้งผู้ปกครองที่ต้องการซื้อเสื้อเครื่องแต่งกาย และอุปกรณ์ของโรงเรียน

วันที่ 11 ก.พ. 2562
ผู้เข้าชม : 129

แจ้งผู้ปกครองที่ต้องการซื้อเสื้อเครื่องแต่งกาย และอุปกรณ์ของโรงเรียน
ระเบียบการแต่งกายโรงเรียน  กดดู

คู่มือนักเรียนและผู้ปกครองโรงเรียนท่าอิฐศึกษา กดดู 

ข่าวอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
พี่น้องท่านใดสนใจ ร่วมรับประทานอาหารโต๊ะจีนมุสลิมการกุศล ซึ่งปี้นี้มีจำนวนจำกัด ในราคาโต๊ะละ 3,000 บาท (10 ท่าน) สามารถติดต่อสำรองบัตรโต๊ะจีนได้ที่ โรงเรียนท่าอิฐศึกษา หรือ บรรดาคณะครูของท่าอิฐศึกษาได้ทุกท่าน หรือที่เบอร์ติดต่อ 02-9611467