แจ้งนักเรียนมีแนวโน้มไม่ได้เข้าสอบ

วันที่ 10 ก.ย. 2561
ผู้เข้าชม : 82
นักเรียนท่านใดที่ยังเหลือลายวิชาที่ไม่ดำเนินการแก้ไขผลการศึกษาปีที่ผ่านมา เกินกว่า 3 รายวิชา
ทางโรงเรียนไม่อณุญาตให้นักเรียนเข้าสอบปลายภาค 17-25 กันยายน 2561
และท่างโรงเรียนได้แจ้งผู้ปกครองสำหรับ นักเรียนใว้เรียบร้อยแล้ว