แจ้งนักเรียนมีแนวโน้มไม่ได้เข้าสอบ

วันที่ 10 ก.ย. 2561
ผู้เข้าชม : 133
นักเรียนท่านใดที่ยังเหลือลายวิชาที่ไม่ดำเนินการแก้ไขผลการศึกษาปีที่ผ่านมา เกินกว่า 3 รายวิชา
ทางโรงเรียนไม่อณุญาตให้นักเรียนเข้าสอบปลายภาค 17-25 กันยายน 2561
และท่างโรงเรียนได้แจ้งผู้ปกครองสำหรับ นักเรียนใว้เรียบร้อยแล้ว

ข่าวอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
พี่น้องท่านใดสนใจ ร่วมรับประทานอาหารโต๊ะจีนมุสลิมการกุศล ซึ่งปี้นี้มีจำนวนจำกัด ในราคาโต๊ะละ 3,000 บาท (10 ท่าน) สามารถติดต่อสำรองบัตรโต๊ะจีนได้ที่ โรงเรียนท่าอิฐศึกษา หรือ บรรดาคณะครูของท่าอิฐศึกษาได้ทุกท่าน หรือที่เบอร์ติดต่อ 02-9611467