เรียนครูประจำชั้นช่วยแจ้งให้นร.ทราบ นักเรียนที่รับทุนการศึกษาของมูลนิธิท่าอิฐ

วันที่ 15 ม.ค. 2561
ผู้เข้าชม : 296


เรียนครูประจำชั้นช่วยแจ้งให้นร.ทราบ
นักเรียนที่รับทุนการศึกษาของมูลนิธิท่าอิฐ (ได้มีการมอบทุนวันงานโรงเรียน)

ให้นักเรียนเตรียมบัตรนักเรียนหรือบัตรประชาชนไปรับเงินที่ครูรอฮีมะห์

ที่ห้องธุรการ ตั้งแต่วันที่16 ม.ค.เป็นต้นไป
ข่าวอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
พี่น้องท่านใดสนใจ ร่วมรับประทานอาหารโต๊ะจีนมุสลิมการกุศล ซึ่งปี้นี้มีจำนวนจำกัด ในราคาโต๊ะละ 3,000 บาท (10 ท่าน) สามารถติดต่อสำรองบัตรโต๊ะจีนได้ที่ โรงเรียนท่าอิฐศึกษา หรือ บรรดาคณะครูของท่าอิฐศึกษาได้ทุกท่าน หรือที่เบอร์ติดต่อ 02-9611467