โรงเรียนท่าอิฐศึกษา

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการให้ความรู้ในการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัส (Covid-19)”

วันที่ 17 มี.ค. 2563
ผู้เข้าชม : 346ชมวีดีโอ
“อบต.ท่าอิฐ อำเภอปากเกร็ด จ.นนทบุรี จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการให้ความรู้ในการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัส (Covid-19)”

ออกอากาศทางสถานีโทรทัศน์ ThaiPBS วันศุกร์ที่ 6 มีนาคม พ.ศ. 2563 ในรายการวันใหม่ไทยพีบีเอส เวลา 05.40 น.
ประสานงานให้ออกอากาศโดย นายกปรีดา เชื้อผู้ดี ที่ปรึกษาจุฬาราชมนตรี/ นายก อบต.ท่าอิฐ อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี
https://youtu.be/5rv2JxYih24


“อบต.ท่าอิฐ จ.นนทบุรี จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการให้ความรู้ในการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัส (Covid-19)” ณ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลท่าอิฐ อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี วันพฤหัสบดีที่ 5 มีนาคม 2563 เวลา 09.00 น. นายปรีดา เชื้อผู้ดี (ที่ปรึกษาจุฬาราชมนตรี, นายก อบต.ท่าอิฐ อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี) เป็นประธานเปิดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการให้ความรู้ในการป้องกันโรคติเชื้อไวรัส (Covid-19) จากการพบโรคติดเชื้อไวรัส (Covid-19) เป็นปัญหาสำคัญเร่งด่วนของประเทศในขณะนี้ การดำเนินโครงการจึงถือว่าเป็นประโยชน์อย่างมาก ทั้งนี้ การเฝ้าระวังป้องกันและควบคุมโรคไวรัสโคโรนา 19 (COVID-19) จำเป็นต้องมีการดำเนินการให้ความรู้ คำแนะนำ การดูแลเฝ้าระวังป้องกันตนเองให้กับประชาชนในเขตพื้นที่ ได้แก่ นักเรียน นักศึกษา บุคลากรในสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลท่าอิฐ ผู้ใหญ่บ้าน/กำนัน อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) กลุ่มสตรี จิตอาสา และประชาชนที่สนใจเขตในพื้นที่ รับผิดชอบดูแลเกี่ยวกับภาวะฉุกเฉินด้านสาธารณสุข จึงต้องมีการตอบโต้ต่อสถานการณ์โรคไวรัสโคโรนา 19 (COVID-19)ให้ทันต่อเหตุการณ์ เพื่อลดผลกระทบต่อสุขภาพของประชาชน ตลอดจนป้องกันไม่ให้เกิดการแพร่ระบาดของโรคในวงกว้าง นอกจากนั้นมีการจัดทำหน้ากากอนามัย และเจลล้างมือเพื่อป้องกันตนเองข่าวอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ จัดกิจกรรม English day เมื่อวันอังคารที่ 27 ธันวาคม 2559 กิจกรรมประกอบไปด้วย การแสดงความสามารถ การแข่งขันทักษะต่างๆ ในการใช้ภาษาอังกฤษ โดยไฮไลท์ของงานอยู่ที่ ละครภาษาอังกฤษ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ที่เต็มไปด้วยดราม่า แอกติ้งระดับฮอลลีวู้ด ฮาคลุกเคล้าน้ำตา เรียกได้ว่าครบรสเลยทีเดียว ใครพลาดต้องอดใจรอดูปีหน้าเลยนะครับดูภาพกิจกรรม