เลือกตั้งวันศุกร์ที่ 31

วันที่ 30 ส.ค. 2561
ผู้เข้าชม : 90
เลือกตั้งวันศุกร์ที่ 31 สิงหาคม นี้ ! ที่โรงอาหารอย่าลืม  บัตรนักเรียนหรือบัตรประจำตัวบัตรประชาชนแล้วเจอกัน