รวมภาพปัจฉิมนักเรียนระดับชั้น ม.6

วันที่ 27 ก.พ. 2561
ผู้เข้าชม : 481

change16

ปัจฉิม  คือ  หลังสุด     นิเทศ  คือ  ชี้แจง 

รวมแล้วจึงหมายถึง  การทำความเข้าใจ