แจ้งนักเรียนเข้าอยู่ในหอประจำของโรงเรียนต้องเตรียมสิ่งของต่างตามที่แจ้งดังนี้

วันที่ 02 พ.ค. 2561
ผู้เข้าชม : 615

ฝากประชาสัมพันธ์จากส่วนงาน หอพักนักเรียนชาย 
แจ้งยังบรรดาผู้ปกครองนักเรียนที่ในปีนี้การศึกษานี้ต้องนำบุตรหลานเข้าอยู่ในหอประจำของโรงเรียนต้องเตรียมสิ่งของต่างตามที่แจ้งดังนี้

ข่าวอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
พี่น้องท่านใดสนใจ ร่วมรับประทานอาหารโต๊ะจีนมุสลิมการกุศล ซึ่งปี้นี้มีจำนวนจำกัด ในราคาโต๊ะละ 3,000 บาท (10 ท่าน) สามารถติดต่อสำรองบัตรโต๊ะจีนได้ที่ โรงเรียนท่าอิฐศึกษา หรือ บรรดาคณะครูของท่าอิฐศึกษาได้ทุกท่าน หรือที่เบอร์ติดต่อ 02-9611467