กำหนดการนักเรียนปีการศึกษา2561

วันที่ 29 เม.ย. 2561
ผู้เข้าชม : 337

❗️❗️ แก้ไขเพิ่มเติม
ได้โปรดแชร์ออกไปด่วน ❗️❗️
กำหนดการนักเรียนปีการศึกษา2561

[1] วันศุกร์ที่ 4 - วันเสาร์ที่ 5 พฤษภาคม 2561
- จำหน่ายหนังสือ และเครื่องแบบนักเรียน
- นักเรียนหอพักลงทะเบียนเข้าพักได้

[2] วันเสาร์ที่ 5 พฤษภาคม 2561
- สอบแยกเเผนการเรียน (เวลา 08.30-12.00 น.)
*เฉพาะนักเรียนที่ขาดคุณสมบัติ

[3] วันจันทร์ที่ 7 - วันศุกร์ที่ 11 พฤษภาคม 2561
- เรียนปรับพื้นฐาน (เวลา 07.45-16.30 น.)
- แต่งกายชุดสุภาพถูกต้องตามหลักการศาสนา

[4] วันพุธที่ 9 พฤษภาคม 2561
- ประกาศแผนการเรียน(เฉพาะระดับชั้น ม.4)

[5] วันเสาร์ที่ 12 พฤษภาคม 2561
- ปฐมนิเทศ (ลงทะเบียนเวลา 08.00 น.)
- ทุกระดับชั้น

[6] วันจันทร์ที่ 14 พฤษภาคม 2561
- เปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561

ข่าวอื่นๆที่เกี่ยวข้อง