ด่วนที่สุด (น.ร.เข้าใหม่) ให้รีบดำเนินการจัดส่งสำเนาใบ ปพ.จบ (รบ.)

วันที่ 29 เม.ย. 2561
ผู้เข้าชม : 355เรื่องขอความอนุเคราะห์ผู้ปกครองในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ และปีที่ ๔ (เด็กเข้าใหม่) ให้รีบดำเนินการจัดส่งสำเนาใบ ปพ.จบ (รบ.) ภายในช่วงกลางสัปดาห์หน้านี้เท่านั้น หากไม่สะดวกมาส่งด้วยตนเองกรุณาส่งผ่านทางโทรสาร(แฟกซ์) หมายเลข 02-961-1467 ธุรการโรงเรียน

ข่าวอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
พี่น้องท่านใดสนใจ ร่วมรับประทานอาหารโต๊ะจีนมุสลิมการกุศล ซึ่งปี้นี้มีจำนวนจำกัด ในราคาโต๊ะละ 3,000 บาท (10 ท่าน) สามารถติดต่อสำรองบัตรโต๊ะจีนได้ที่ โรงเรียนท่าอิฐศึกษา หรือ บรรดาคณะครูของท่าอิฐศึกษาได้ทุกท่าน หรือที่เบอร์ติดต่อ 02-9611467