ด่วนที่สุด (น.ร.เข้าใหม่) ให้รีบดำเนินการจัดส่งสำเนาใบ ปพ.จบ (รบ.)

วันที่ 29 เม.ย. 2561
ผู้เข้าชม : 253เรื่องขอความอนุเคราะห์ผู้ปกครองในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ และปีที่ ๔ (เด็กเข้าใหม่) ให้รีบดำเนินการจัดส่งสำเนาใบ ปพ.จบ (รบ.) ภายในช่วงกลางสัปดาห์หน้านี