กำหนดการพิธีมอบประกาศนียบัตรผู้สำเร็จการศึกษา 2560

วันที่ 28 มี.ค. 2561
ผู้เข้าชม : 235

พิธีมอบประกาศนียบัตรผู้สำเร็จการศึกษา 2560


ข่าวอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
พี่น้องท่านใดสนใจ ร่วมรับประทานอาหารโต๊ะจีนมุสลิมการกุศล ซึ่งปี้นี้มีจำนวนจำกัด ในราคาโต๊ะละ 3,000 บาท (10 ท่าน) สามารถติดต่อสำรองบัตรโต๊ะจีนได้ที่ โรงเรียนท่าอิฐศึกษา หรือ บรรดาคณะครูของท่าอิฐศึกษาได้ทุกท่าน หรือที่เบอร์ติดต่อ 02-9611467