รายชื่อนักเรียนได้รับรางวัล ปี 2560

วันที่ 26 มี.ค. 2561
ผู้เข้าชม : 369
ที่ รายชื่อ รางวัลที่ได้รับ
1. น.ส.ดลรดีมณีสวัสดิ์ รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 เครื่องแต่งกายจากวัสดุเหลือใช้
2. น.ส.ฮานีฟากองเป็ง รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 เครื่องแต่งกายจากวัสดุเหลือใช้
3. น.ส.จณิสตาแสงสุข รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 เครื่องแต่งกายจากวัสดุเหลือใช้
4. น.ส.สิรีน                       โต๊ะเถื่อน รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 เครื่องแต่งกายจากวัสดุเหลือใช้
5. น.ส.พิชชาพัชร              นิมา รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 เครื่องแต่งกายจากวัสดุเหลือใช้
6. น.ส.นันธิชา                   ปิ่นทอง รางวัลชมเชยวาดภาพระบายสีตามโครงการรณรงค์ลดภาวะโลกร้อน
7. น.ส.บุษราพร                 รื่นพิทักษ์ รางวัลชมเชยวาดภาพระบายสีตามโครงการรณรงค์ลดภาวะโลกร้อน
8. น.ส.อารยาโสอุดร รางวัลชมเชยวาดภาพระบายสีตามโครงการรณรงค์ลดภาวะโลกร้อน
9. น.ส.วราลี                      หลีช่วย รางวัลชมเชยวาดภาพระบายสีตามโครงการรณรงค์ลดภาวะโลกร้อน
10. น.ส.ญัสมินท์ตางระแม รางวัลชมเชยวาดภาพระบายสีตามโครงการรณรงค์ลดภาวะโลกร้อน
11. นายสุรชัย                      พิรอด รางวัลชนะเลิศขับลำนำอนาชีด
12. นายอภิสิทธิ์                   นิยม รางวัลชนะเลิศขับลำนำอนาชีด
13. นายกฤษฎา                   การะพิทักษ์ รางวัลชนะเลิศขับลำนำอนาชีด
14. นายซูยูตี                       ปาเละ รางวัลชนะเลิศขับลำนำอนาชีด
15. นายณัฐวัฒน์                 กองแก้ว รางวัลชนะเลิศขับลำนำอนาชีด
16. นายมูฮำหมัดฮานีฟ        ศรีสวาท รางวัลชนะเลิศขับลำนำอนาชีด
17. นายซุลตอน                   เด็ดดวง รางวัลชนะเลิศขับลำนำอนาชีด
18. ด.ญ.เอเชีย                     อิตากี รางวัลชนะเลิศการทดสอบตอบคำถามเกี่ยวกับคำศัพท์ภาษาอาหรับ
20. นายกฤษฎา                   การะพิทักษ์ รางวัลชนะเลิศอันดับ 2การทดสอบขับลำนำอะนาชีด
21. นายณัฐวัฒน์                 กองแก้ว รางวัลชนะเลิศอันดับ 2การทดสอบขับลำนำอะนาชีด
22. นายอภิสิทธิ์                   นิยม รางวัลชนะเลิศอันดับ 2การทดสอบขับลำนำอะนาชีด
23. นายซูยูตี                       ปาเละ รางวัลชนะเลิศอันดับ 2การทดสอบขับลำนำอะนาชีด
24. นายซุลตอน                   เด็ดดวง รางวัลชนะเลิศอันดับ 2การทดสอบขับลำนำอะนาชีด
25. นายสุรชัย                      พิรอด รางวัลชนะเลิศอันดับ 2การทดสอบขับลำนำอะนาชีด
26. นายมูฮำหมัดฮานีฟ        ศรีสวาท รางวัลชนะเลิศอันดับ 2การทดสอบขับลำนำอะนาชีด
27. น.ส.ภัทรียา                    อิสลาม รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1ทดสอบพิมพ์ดีดภาษาอาหรับ
28. ด.ญ.ไดอาน่า                 พรมสุวรรณ    รางวัลระดับเหรียญทองแดงการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์(E-book) ป.4-ป.6
29. ด.ช.พีรพัฒน์                  นวลประเสริฐ รางวัลระดับเหรียญทองแดงการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์(E-book) ป.4-ป.6
30. ด.ญ.วรัญญา                 อารีวงศ์ รางวัลระดับเหรียญทองแดงการใช้โปรแกรม(Presentation) ระดับชั้น ป.4-ป.6
31. ด.ญ.ณิชชาญาน์             อาจหาญ รางวัลระดับเหรียญทองแดงการใช้โปรแกรม(Presentation) ระดับชั้น ป.4-ป.6
32. ด.ช.อิดรีส                       นิยม รางวัลระดับเหรียญทองแดงการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ป.4-ป.6
33. ด.ช.วีรภัทร                     และซัน รางวัลระดับเหรียญทองแดงการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ป.4-ป.6
34. ด.ช.ศุกลวัฒน์                อาหรับ รางวัลระดับเหรียญทองแดงการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ป.4-ป.6
35. ด.ช.ฮัซซาน                    นิยม รางวัลระดับเหรียญทองแดงการวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ระดับชั้น ป.1-ป.3
36. ด.ญ.ดีนา                       รื่นสุข รางวัลระดับเหรียญทองแดงการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์(E-book)ระดับชั้นม.1-ม.3
37. ด.ญ.กูอารีฟิน                ต่วนเฮง รางวัลระดับเหรียญทองแดงการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์(E-book)ระดับชั้นม.1-ม.3
38. น.ส.อิสรียา                    นาทอง รางวัลระดับเหรียญทอง ชนะเลิศการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ระดับชั้น ม.4-ม.6
39. น.ส.ชารีดา                    สุลง รางวัลระดับเหรียญทองชนะเลิศการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ระดับชั้น ม.4-ม.6
40. ด.ช.เอกภาพ                  มั่งมี รางวัลระดับระดับเหรียญทองการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์  ระดับชั้น ม.1-ม.3
41. ด.ช.รดิศ                        มินิ รางวัลระดับเหรียญทองการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ระดับชั้น ม.1-ม.3
42. ด.ช.มูอ๊าซ                      ทับทิม รางวัลเหรียญเงินการใช้โปรแกรมนำเสนอ(Presentation)ระดับ ม.1-ม.3
43. น.ส.ชารีดา                     สุลง รางวัลระดับเหรียญเงินการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ระดับชั้น ม.4-ม.6
44. น.ส.อิสรียา                    นาทอง รางวัลระดับเหรียญเงินการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ระดับชั้น ม.4-ม.6
45. ด.ญ.ปัญฐิญา        โต๊ะเถื่อน รางวัลเหรียญทองแดงการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book)ระดับ ป.4-ป.6
46. ด.ช.พีรพัฒน์          นวลประเสริฐ  รางวัลเหรียญทองแดงการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book)ระดับ ป.4-ป.6
47. ด.ญ.ดีน่า               รื่นสุข รางวัลเหรียญเงินการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book)ระดับ ม.1-ม.3
48. ด.ญ.กูอารีฟีน        ต่วนเฮง รางวัลเหรียญเงินการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book)ระดับ ม.1-ม.3
     
     
     
     
     
     
ข่าวอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
พี่น้องท่านใดสนใจ ร่วมรับประทานอาหารโต๊ะจีนมุสลิมการกุศล ซึ่งปี้นี้มีจำนวนจำกัด ในราคาโต๊ะละ 3,000 บาท (10 ท่าน) สามารถติดต่อสำรองบัตรโต๊ะจีนได้ที่ โรงเรียนท่าอิฐศึกษา หรือ บรรดาคณะครูของท่าอิฐศึกษาได้ทุกท่าน หรือที่เบอร์ติดต่อ 02-9611467