นักเรียนประถมที่ได้คะแนนสูงสุดของระดับประเทศในการสอบ (I-NET)

วันที่ 27 ก.พ. 2561
ผู้เข้าชม : 296
นักเรียนประถมที่ได้คะแนนสูงสุดของระดับประเทศในการสอบ (I-NET)

ในวิชาอัลอากีดะห์ ในคะแนน 96.00

1.เด็กชายวีรภัทร  และซัน

2.เด็กชายอิดรีส    นิยม

3.เด็กชายมุสลิม   ฉิมวิเศษ

และวิชาตารีคที่ได้คะแนนสูงสุดระดับประเทศ ในคะแนน 92.50

เด็กชายวีรภัทร  และซัน