นักเรียนประถมที่ได้คะแนนสูงสุดของระดับประเทศในการสอบ (I-NET)

วันที่ 27 ก.พ. 2561
ผู้เข้าชม : 379
นักเรียนประถมที่ได้คะแนนสูงสุดของระดับประเทศในการสอบ (I-NET)

ในวิชาอัลอากีดะห์ ในคะแนน 96.00

1.เด็กชายวีรภัทร  และซัน

2.เด็กชายอิดรีส    นิยม

3.เด็กชายมุสลิม   ฉิมวิเศษ

และวิชาตารีคที่ได้คะแนนสูงสุดระดับประเทศ ในคะแนน 92.50

เด็กชายวีรภัทร  และซัน

 
ข่าวอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
พี่น้องท่านใดสนใจ ร่วมรับประทานอาหารโต๊ะจีนมุสลิมการกุศล ซึ่งปี้นี้มีจำนวนจำกัด ในราคาโต๊ะละ 3,000 บาท (10 ท่าน) สามารถติดต่อสำรองบัตรโต๊ะจีนได้ที่ โรงเรียนท่าอิฐศึกษา หรือ บรรดาคณะครูของท่าอิฐศึกษาได้ทุกท่าน หรือที่เบอร์ติดต่อ 02-9611467