อัลบั้มรูป : อบรมนักเรียนชั้น ม. 5 อุดมการณความรักชาติ โดยกองทัพบก

วันที่ 24 พ.ค. 2562
โดยกองทัพบก และเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองตำบลท่าอิฐและใกล้เคียง เข้ามาทำกิจกรรม รณรงค์ปลูกจิตสำนึก รู้คุณแผ่นดินให้กับนักเรียนโรงเรียนท่าอิฐศึกษา ณ วันที่ 17 ส.ค. 60
1