อัลบั้มรูป : กิจกรรมวันแม่ 2560

วันที่ 19 ธ.ค. 2561
การจัดกิจกรรมวันแม่แห่งชาติ มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในวโรกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาและเพื่อส่งเสริมให้นักเรียนได้แสดงความกตัญญูกตเวทีต่อมารดา
1