โรงเรียนท่าอิฐศึกษา

แผนที่โรงเรียน และการเดินทาง

วันที่ 12 ก.ค. 2563

น่ารู้กับโรงเรียนท่าอิฐศึกษา

81/1 หมู่ 6 ตำบลท่าอิฐ อำเภอปากเร็ด จังหวัดนนทบุรี 11120

โทรศัพท์ 02-961-1217 , 02-961-1467 โทรสาร 02-961-1217 , 02-961-1467

กดดูแผนที่โรงเรียน และการเดินทาง Google Maps