โรงเรียนท่าอิฐศึกษา

หมู่บ้านท่าอิฐ

วันที่ 12 ก.ค. 2563


ประวัติความเป็นมา

ตำบลท่าอิฐ เป็นชื่อเรียกติดปากชาวบ้านมาตั้งแต่ปลายสมัยกรุงศรีอยุธยา ราวประมาณ 200 ปีกว่ามาแล้ว เนื่องจากชาวบ้านส่วนใหญ่มีอาชีพปั้นอิฐก่อสร้างจากดินเผา มีท่าเรือส่งอิฐจำหน่ายตามบริเวณริมฝั่งเจ้าพระยา จนเรียกติดปากว่า "ท่าอิฐ" สืบเรื่อยมา ตำบลท่าอิฐ เป็นตำบลที่อยู่ในเขตการปกครองของอำเภอปากเกร็ด ประกอบด้วย 10 หมู่บ้าน ได้แก่ หมู่ 1 บ้านคลองชมพู่ หมู่ 2 บ้านคานเรือ หมู่ 3 บ้านคลองขวาง หมู่ 4 บ้านศาลเจ้าปากคลอง หมู่ 5 บ้านลาดสิงห์ หมู่ 6 บ้านสุเหร่าสวน หมู่ 7 บ้านสุเหร่าแดง หมู่ 8 บ้านหัวเตย หมู่ 9 บ้านลำพูลาย หมู่ 10 บ้านสุเหร่าใหญ่

พื้นที่

เป็นพื้นที่ราบลุ่มติดริมแม่น้ำเจ้าพระยา และคลองบางบัวทอง


เขตพื้นที่

ทิศเหนือ ติดกับ ต.อ้อมเกร็ด อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี และ คลองบางบัวทอง 
ทิศใต้ ติดกับ ต.ไทรม้า และ ต.บางรักน้อย อ.เมือง จ.นนทบุรี
ทิศตะวันออก ติดกับ แม่น้ำเจ้าพระยา 
ทิศตะวันตก ติดกับ ต.บางรักใหญ่ อ.บางบัวทอง จ.นนทบุรี

อาชีพ

อาชีพหลัก ทำสวน
อาชีพเสริม รับจ้าง

สาธารณูปโภค

จำนวนครัวเรือนที่มีไฟฟ้าใช้ในเขต อบต. 2,985 ครัวเรือน จำนวนบ้านที่มีโทรศัพท์ 2,315 หลังคาเรือน

การเดินทาง

1. ทางบก สามารถเดินทางเข้าทางสี่แยกไทรม้า โดยใช้ถนนรัตนาธิเบศร์ ผ่านหมู่บ้านมณีรินทร์เข้าเขตตำบลท่าอิฐ
2. ทางน้ำ ลงเรือที่ท่าเทศบาลนครปากเกร็ด

ผลิตภัณฑ์

ขนมหวาน-น้ำพริกปลากรอบ-ผลิตภัณฑ์แปรรูปจากเนื้อสัตว์