โรงเรียนท่าอิฐศึกษา

ดาวน์โหลด

วันที่ 13 ก.ค. 2563

ดาวน์โหลดไฟล์แนบ > ปฏิทินการศึกษา       ปี  2561-2562

ดาวน์โหลดไฟล์แนบ > ุคู่มือนักเรียนและผู้ปกครองโรงเรียนท่าอิฐศึกษา    

ดาวน์โหลดไฟล์แนบ > สถิตินักเรียน ปี 61

ดาวน์โหลดไฟล์แนบ >  SAR 2560

ดาวน์โหลดไฟล์แนบ > ระเบียบการรับสมัครนักเรียนปีการศึกษา-๒๕๖๒

ดาวน์โหลดไฟล์แนบ > รายชื่อประชุมประจำเดือนล่าสุด

ดาวน์โหลดไฟล์แนบ > ใบเปอิน