โรงเรียนท่าอิฐศึกษา

ผลการประเมินคุณภาพการจัดการศึกษา

วันที่ 12 ก.ค. 2563
         ดาวน์โหลดไฟล์แนบ > ผลการประเมินคุณภาพภายใน ปีการศึกษา 2560

         ดาวน์โหลดไฟล์แนบ > ผลการประเมินคุณภาพภายใน ปีการศึกษา 2558