เกียรติประวัติแห่งความภาคภูมิใจ

วันที่ 24 ต.ค. 2561

ผลงานนักเรียน

ชนะเลิศการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์