โรงเรียนท่าอิฐศึกษา

เกี่ยวกับโรงเรียน

วันที่ 13 ก.ค. 2563

        1.ประวัติโรงเรียน


2.ข้อมูลโรงเรียน


3.ทำเนียบผู้บริหาร ครู และบุคลากร

    

4.กฏระเบียบโรงเรียนการแต่งกาย