ปฏิทินกิจกรรม

วันที่ 22 ก.พ. 2562
โรงเรียนปิด
เรียนตามปกติ
กิจกรรมตลอดทั้งวัน
วันสอบ
กิจกรรมนอกโรงเรียน
กิจกรรมช่วงวันหยุด
ค่ายดาอี
เปิดซ่อม ร,0 ,มส
  • 02 ก.พ. 2562 สอบ O-NET (ป.6)/(ม.3)
  • 18 ก.พ. 2562 สอบปลายภาคเรียนที่ 2 (ป.6,ม.3,ม.6)