โรงเรียนท่าอิฐศึกษา

ปฏิทินกิจกรรม

วันที่ 15 ก.ค. 2563
โรงเรียนปิด
เรียนตามปกติ
กิจกรรมตลอดทั้งวัน
วันสอบ
กิจกรรมนอกโรงเรียน
กิจกรรมช่วงวันหยุด
ค่ายดาอี
เปิดซ่อม ร,0 ,มส
  • 01 ก.ค. 2563 เปิดภาคเรียนที่1 ปีการศึกษา 2563