โรงเรียนท่าอิฐศึกษา

ปฏิทินกิจกรรม

วันที่ 20 มี.ค. 2561
โรงเรียนปิด
เรียนตามปกติ
กิจกรรมตลอดทั้งวัน
วันสอบ
กิจกรรมนอกโรงเรียน
กิจกรรมช่วงวันหยุด