ปฏิทินกิจกรรม

วันที่ 20 เม.ย. 2562
โรงเรียนปิด
เรียนตามปกติ
กิจกรรมตลอดทั้งวัน
วันสอบ
กิจกรรมนอกโรงเรียน
กิจกรรมช่วงวันหยุด
ค่ายดาอี
เปิดซ่อม ร,0 ,มส
  • 01 เม.ย. 2562 ปิดภาคเรียนที่ 2/60