ปฏิทินกิจกรรม

วันที่ 15 ต.ค. 2561
โรงเรียนปิด
เรียนตามปกติ
กิจกรรมตลอดทั้งวัน
วันสอบ
กิจกรรมนอกโรงเรียน
กิจกรรมช่วงวันหยุด
ค่ายดาอี
เปิดซ่อม ร,0 ,มส
  • 24 ต.ค. 2561 ครูเริ่มทำงานปกติ
  • 29 ต.ค. 2561 เปิดเรียน
  • 29 ต.ค. 2561 เปิดซ่อม ครั้งที่ 1